Installing liner with UV relining system in sewer pipe

Vad är relining?

Med relining kan du renovera spruckna och skadade avlopp utan att behöva byta hela röret. Det betyder att du inte behöver göra några dyra och skadliga utgrävningar för att komma åt röret. Det fungerar genom att sätta in ett foder som är impregnerat med harts och sedan trycka ut det till sidorna av det gamla röret med hjälp av tryckluft. När det härdat har du ett helt nytt rör inuti den gamla. Denna process är snabbare, mer kostnadseffektiv och har mindre inverkan på de boende och miljön än traditionell renoveringsteknik.

Varför välja UV Relining-lösningen?

Vanliga lösningar för reliningsystemet använder en tvåkomponentharts, kombinerat med högtrycksånga för att härda fodret. Vårt UV-system är tack vare det unika UV-härdningshartset minst 500% snabbare än andra system på marknaden. Tack vare det innovativa enkomponenthartset som bara härdar med UV-ljus kan du impregnera fodret  innan du går ut på arbetsplatsen, hälla tillbaka överskott av harts för användning senare och slippa stressa under installationen. Detta betyder också att du inte behöver blanda något harts själv och därigenom riskera att blandningen blir fel. Allt detta kombinerat med en användarvänlig pekskärm med en videovisning av processen och all process-information du behöver minimeras riskerna under installationen.

Födjupning om relining

Relining rör

I gamla hus kan det ofta vara lite problem med de gamla rörern. Kanske har du inte möjlighet att byta ut alla rör på en gång. Det kan vara dyrt, eller så måste man invänta olika tillstånd. Då är relining av rör ett alternativ.

Om relining av avloppssystem

Relining av avlopp, eller rörfodring som det också kallas, är ett alternativ som gör att gamla avlopp kan användas ett tag till. Det tar ofta några dagar att utföra arbetet till skillnad från ett byte av rör som tar flera veckor att färdigställa i huset.

Så fungerar det

Relining av rör innebär att installatören gjuter ett nytt rör inuti de gamla rören. Det gör att rören förstärks och man minskar risken för att gamla avlagringar ska orsaka stopp i avloppet. En fodring gör rören något smalare men det ger sällan problem med spolning och liknande. Generellt sparar du en hel del tid och pengar genom relining rör.

När man ska utföra en relining av avloppsrör eller andra rör behöver man inte bryta upp golv eller mark. Vid ett vanligt stambyte måste alla ytskikt tas bort. När man väljer relining kan man gjuta de nya rören från brunn till brunn. Du som boende kan bo kvar i bostaden när arbetet sker, det blir inte lika hög ljudvolym som vid ett stambyte och barbetet blir klart snabbt. Du behöver inte heller tänka på att asbest ska brytas upp och man hanterar inte heller rörböjar och annat som kan innehålla farliga ämnen. En relining är dessutom ett miljövänligt och kostnadseffektivt val. Det tar bara några dagar att göra insatsen.

Olika sätt att utföra relining av rör

När det gäller relining kan det användas på flera typer av rör tack vare att det finns olika sätt att utföra relining rör på. Man kan antingen täcka det befintliga rörets väggar med olika kemikalier och plaster som härdar. Om ett rör redan har sprickor eller hål brukar den här lösningen dock inte fungera.

Man kan också skjuta in en behandlad strumpa i röret som sedan får stelna på plats. Ett annat alternativ är att man pressar in rör av plast eller polyeten i det befintliga röret. Det här kan vara ett problem om röret är mycket smalt eller om det finns flera böjar på det. Om det finns hål eller liknande i det befintliga röret bildar liningen en barriär som gör att röret blir tätt igen.

Close fit relining

Ett annat alternativ är att skjuta in formpassande rör i det befintliga. Detta kallas Close fit relining och det betyder att det inte blir något mellanrum alls mellan det gamla röret och fodringen. Det är ett hållbart alternativ och det går att använda även om det finns sprickor i de gamla rören. Eftersom de nya rören har i stort sett samma diameter som de gamla kan de inte bara skjutas in i röret. I samband med att de formpassande rören tillverkas böjs de till ett U. Det innebär att diametern blir mindre och de kan sedan enkelt placeras i det gamla röret. Man använder sig sedan av ånga för att röret ska veckla ut sig. Den här varianten av relining gör att rörets diameter minskar ganska rejält. Eftersom det formpassade röret görs av polyeten, får det dock en mycket slät yta och det medför att flödet genom rören ofta ökar trots den mindre diameter.

Hårda och mjuka reliningar

Det finns hårda och mjuka varianter av reliningar av rör. De mjuka materialen är flexibla innan de härdar. Även efter härdning finns det en viss mjukhet och flexibilitet kvar. Det gör att fodringstypen passar extra bra i till exempel bostadshus där avloppsrören ofta rör sig och belastas lite olika varje dag.

De hårdare materialen kan antingen vara hårda eller mjuka innan de härdar. Efter härdning blir de stenhårda. De kan inte böjas eller flexas åt något håll. De hårda materialen kommer i form av plast och de lämpar sig bäst för rör som ligger i marken. Det beror på att avloppsrören inte rör sig lika mycket där.